Susisiekite

Pagrindiniai, papildomi ir išvestiniai SI matavimo vienetai

Pagrindiniai SI vienetai

  Vienetas
Dydis Pavadinimas Žymėjimas
ilgis metras m
masė kilogramas kg
laikas sekundė s
elektros srovės stiprumas amperas A
termodinaminė temperatūra kelvinas K
šviesos stiprumas kandela cd
medžiagos kiekis molis mol


Papildomi SI vienetai

  Vienetas
Dydis Pavadinimas Žymėjimas
plokščiasis kampas radianas rad
erdvinis kampas steradianas sr


Išvestiniai SI vienetai

  Vienetas Išraiška
Dydis Pavadinimas Žymėjimas Papildomais Pagrindiniais
dažnis hercas Hz - s-1
jėga (svoris) niutonas N - m·kg·s-2
slėgis paskalis Pa N/m2 m-1·kg·s-2
energija, darbas, šilumos kiekis džaulis J N·m m2·kg·s-2
galia, energijos srautas vatas W J/s m2·kg·s-3
elektros kiekis, elektros krūvis kulonas C - s·A
elektrinė įtampa, elektr. potencialas voltas V W/A m2·kg·s-3·A-1
elektrinis talpumas faradas F C/V m-2·kg-1·s4·A2
elektrinė varža omas W V/A m2·kg·s-3·A-2
elektrinis laidumas simensas S A/V m-2·kg-1·s3·A2
magnetinės indukcijos srautas vėberis Wb V·s m2·kg·s-2·A-1
magnetinė indukcija tesla T Wb/m2 kg·s-2·A-1
induktyvumas henris H Wb/A m2·kg·s-2·A-2
šviesos srautas liumenas lm - cd·sr
apšviestumas liuksas lx - m-2·cd·sr
nuklido aktyvumas bekerelis Bq - s-1
spinduliavimo dozė grėjus Gy - m2·s-2
 

Grįžti atgal į sąrašą