Susisiekite

Vandens kietumas

vandens kietumas

"Vandens filtravimo" sąvoką apima kur kas daugiau nei vien tik mechaninis smulkių dalelių pašalinimas iš tiekiamo vandens. Mechaninių priemaišų - smėlio, molio dalelių, iškritusios geležies, vamzdyno sankaupų ir pan. šalinimas yra tik pirmoji grandis vandens gerinimo procese. Vanduo yra ypač imlus, hidrologinio ciklo eigoje galintis prisisotinti kone visų egzistuojančių cheminių elementų. Į mūsų vandentiekio sistemą vanduo patenka iš gamtinių "rezervuarų" - ežerų, upių, požeminių vandens telkinių. Deja, jis dažnai būna kietas (kalkėtas), geležingas, turi kitokių nuosėdų. Kad būtų tinkamas vartojimui, toks vanduo turi būti specialiai apdorotas. Pirmiausia tikslinga vandens filtravimą skirstyti pagal vartojimo paskirtį, - tada, atsižvelgę į vartojimo ypatybes, galėsime pasirinkti ekonomiškai efektyviausią vandens valymo būdą.

Kietas, arba kalkėtas vanduo - viena dažniausiai minimų vandens problemų. Daugiau nei 60% žemėje esančio vandens sudaro požeminis vanduo, kuris skverbdamasis gilyn, iš grunto prisisotina įvairiausiais mineralais, tame tarpe ir kalciu bei magniu. Šių kietųjų mineralų kiekis vandenyje ir lemia vandens "kietumą". Pastaruoju metu pasaulinėje praktikoje vandens kietumas vertinamas ypač griežtai - vanduo yra arba kietas, arba minkštas. Vandens kietumas skirtingose šalyse reiškiamas įvairiai:

Europoje 1 °dH
Amerikoje 1 ppm
Anglijoje 1 °EH
Prancūzijoje 1 °F


Daugeliu atveju vandens kietumas sąlyginai neturi reikšmės. Pavyzdžiui vanduo, kurį naudojame gaisrams gesinti, laistymui, gatvių plovimui ir t.t. Tačiau vanduo, kurį naudojame buityje maudydamiesi vonioje, plaudami indus bei skalbdami drabužius, plaudami automobilį ir pan., yra žymiai efektyvesnis, jei turi mažiau kietųjų mineralų.

Šildant kietą vandenį susiformavusios kalkių apnašos gadina ne tik kaitinimo elementus. Kietas vanduo įtakoja vamzdžių, boilerių, kitų kietą vandenį naudojančių buitinių prietaisų užsikimšimus, įvairius gedimus bei pirmalaikį susidėvėjimą. Dėl jo greičiau dyla tarpinės, kemšasi filtrai, sklendės, siurbliai, mažėja vandens spaudimas, trūkinėja vamzdžiai ir pan. Šį sąrašą būtų galima tęsti ir tęsti...

Kadangi vandens kietumas skirtingose šalyse matuojamas skirtingais mato vienetais, toliau pateikiama šiek tiek informacijos, kuri padės skaičiuojant vandens kietumą.

Vandens kietumo matavimo vienetų santykiai

  °dH ppm mg/l °EH °F mmol/l
1 °dH 1 17,89 17,86 1.250 1.78 0.18
1 ppm 0,056 1 1 0.070 0.099 0.01
1 mg/l 0,056 1 1 0.070 0.099 0.01
1 °EH 0,80 14,31 14.31 1 1.424 0.144
1 °F 0,562 10,05 10.05 0.702 1 0.101
1 mmol/l 5,556 99,39 99,39 6.94 9.889 1
1 ppm (parts per million) ~ 1mg/l
1 gpg (grains per galoon) = 17.1 ppm (arba mg/l)
1 °dH = 10 mg/l CaO = 17.8 mg/l CaCO3 = 0.18 mmol/l (šarminiai jonai)


Vandens kietumas (pagal amerikiečių duomenis)

Vandens kietumo lygis mg/l gpg ppm °F
Minkštas 0...17,1 0...1,0 0...150 0...15
Mažai kietas 17,1...51,3 1,0...3,5 150...250 15...25
Vidutiniškai kietas 51,3...119,7 3,5...7,0 250...320 25...32
Kietas 119,7...179,55 7,0...10,5 320...420 32...42
Labai kietas >179,55 >10,5 >420 >42

Rekomenduojamas kalcio kiekis vandenyje yra 25-100 mg/l CaCO3

Vandens kietumo sudėtis:
kietumas (mg/l) = 2.5 [Ca2+ (mg/l)] + 4.1 [Mg2+ (mg/l)]

Bendrą šarmingumą gali sumažinti virinimas (pvz. nuo 160 ppm iki 30-40 ppm).

Grįžti atgal į sąrašą