Susisiekite

Šilumos perdavimo koeficientas ir visuminė šiluminė varža

 Atitvarų visuminė šiluminė varža Rt [m² · K / W] skaičiuojama pagal šią formulę: 

  Rt = Rsi + Rse + Rs, kur:
  Rs - atitvaros sluoksnių suminė varža [m² · K / W]
Rsi - atitvaros vidaus paviršiaus šiluminė varža [m² · K / W]
Rse - atitvaros išorės paviršiaus šiluminė varža [m² · K / W]

Šilumos srauto kryptis horizontali
ą
aukštyn
į
žemyn
ā
Rsi [m² · K / W] 0,13 0,10 0,17
Rse [m² · K / W] 0,04 0,04 0,04

Pastabos:

  • pertvarų, skiriančių dvi patalpas su skirtingomis oro temperatūromis, suminė abiejų paviršių šiluminė varža Rsi + Rse prilyginama 0,25 [m² · K / W]
  • horizontaliuoju srautu vadinamas srautas, kurio kryptis vertikaliosios plokštumos atžvilgiu nesiskiria daugiau kaip ± 30 °C

Jei projektuojant atitvaras norima tiksliau įvertinti išorės paviršiaus šiluminę varžą, reikia atsižvelgti į vėjo įtaką: 

Vėjo greitis [m / s] 1 2 3 4 5 7 10
Rse [m² · K / W] 0,08 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 0,02

Atitvarų iš termiškai vienalyčių sluoksnių suminė varža Rs [m² · K / W] skaičiuojama pagal formulę: 

  Rs = R1 + R2 + ... + Rn, kur:
  R1, ..., Rn - atskirų atitvaros sluoksnių šiluminės varžos

Termiškai vienalyčio sluoksnio šiluminė varža: 

  R = d / lds, kur:
  d - sluoksnio storis [m]
lds - projektinis medžiagos sluoksnio šilumos laidumo koeficientas [W / (m · K)]

Atitvaros šilumos perdavimo koeficientas U [W / (m² · K)] nustatomas taip: 

  U = 1 / Rt + DUfn, kur:
  Rt - atitvaros visuminė šiluminė varža [m² · K / W]
DUfn - šilumos perdavimo koeficiento pataisa dėl šilumos nutekėjimo per metalines jungtis [W / (m² · K)]

Pavyzdys 

Išorinė siena: 

  1. Apdailinių plytų mūras
r1 = 1600 kg / m³
l1 = 0.64 W / m · K
d1 = 0.12 m
  2. Ekovata
r2 = 65 kg / m³
l2 = 0.05 W / m · K
d2 = 0.13 m
  3. Skylėtų molio plytų mūras
r3 = 1600 kg / m³
l3 = 0.64 W / m · K
d3 = 0.25 m
  4. Tinkas
r4 = 1700 kg / m³
l4 = 0.87 W / m · K
d4 = 0.02 m
Išorinė siena

Atskirų atitvaros sluoksnių šiluminės varžos: 

  R1 = d1 / l1 = 0.12 / 0.64 = 0.19 m² · K / W
  R2 = d2 / l2 = 0.13 / 0.05 = 2.60 m² · K / W
  R3 = d3 / l3 = 0.25 / 0.64 = 0.39 m² · K / W
  R4 = d4 / l4 = 0.02 / 0.87 = 0.02 m² · K / W

Atitvaros sluoksnių suminė varža: 

  Rs = 0.19 + 2.60 + 0.39 + 0.02 = 3.20 m² · K / W

Kadangi šiuo atveju atitvara yra siena, tai šilumos srauto kryptis yra horizontali: 

  Rsi = 0.13 m² · K / W
  Rse = 0.04 m² · K / W

Atitvaros visuminė šiluminė varža Rt

  Rt = Rsi + Rse + Rs = 0.13 + 0.04 + 3.20 = 3.37 m² · K / W

Atitvaros šilumos perdavimo koeficientas: 

  Ut = 1 / Rt = 1 / 3.37 = 0.29 W / (m² · K)
 

(kadangi šiuo atveju konstrukcijoje metalinių jungčių nėra, DUfn pataisa neįvertinama)

Grįžti atgal į sąrašą